Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.michalineum.pl/, zwanej dalej „Serwisem”, w tym prowadzonego w ramach Serwisu Sklepu Internetowego jest Wydawnictwo „Michalineum” z siedzibą w Markach, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki, posiadająca: NIP: 125-00-01-403, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 2. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator otrzymuje Dane osobowe od Użytkowników w związku z działaniami lub z transakcjami dokonywanymi przez Użytkowników na platformach handlowych zarządzanych przez Administratora.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zarządzania kontem w Sklepie Internetowym lub do obsługi złożonych przez Użytkowników ofert zakupu, w tym do:

  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i usługi;

  2. zakładania i zarządzania kontami, oraz zapewnienia obsługi kont, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

  3. realizacji wszystkich etapów składanych przez Użytkowników ofert zakupu na produkty i usługi;

  4. rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji oraz zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy;

  5. w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, przesyłania Użytkownikom informacji handlowych, informacji o ofercie i promocjach;

  6. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i realizowaniem zamówień.

 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z Serwisu. Dzięki temu mamy przyjemność informowania Państwa o ofercie handlowej Administratora, co stanowi uzasadniony prawnie interes Administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Uzasadnionym prawnie interesem Wydawnictwa, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu. W przypadku składanych zamówień w Sklepie Internetowym przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do ich realizacji (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

 6. W celu sprawnego i zgodnego z prawem korzystania ze Sklepu Internetowego zarządzanego przez Administratora niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:

  1. adres e-mail, hasło, imię nazwisko, adres, numer telefonu;

  2. nazwa firmy i jej NIP (dodatkowo w przypadku firm).

 7. Posiadanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli oni korzystać z Serwisu oraz mogli dokonać zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobieranie informacji z serwerów Serwisu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu, a także bezpieczeństwo danych należących do Administratora.

 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

 9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W przypadku zaś danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym – dane będą przetwarzane przez okres ich realizacji, a w okresie dłuższym jedynie wówczas, gdy będzie to dozwolone lub wymagane przepisami prawa.

 10. Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

 11. O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, Użytkownik ma prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;

  2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

  3. do żądania usunięcia danych;

  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. do wniesienia bezpłatnie i w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  6. do przenoszenia danych;

  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

  8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – o ile taka zgoda została wyrażona; wycofanie zgody może nastąpić nieodpłatnie i w każdym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 12. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Użytkowników Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Administratorem biurom rachunkowym lub firmom informatycznym. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

 14. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

 15. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie e-Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Cookies nie mają na celu identyfikacji Klientów.

 16. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies w celu:

  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

  3. optymalizacji oferty przekazywanej Klientowi;

  4. statystycznym.

 17. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca przypomina jednak, że wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 18. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 19. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;

  2. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

  3. dostęp do Konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adres poczty elektronicznej) i hasła utworzonego przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl