Wydaj u nas
Procedura wydawnicza
  1. Wydawnictwo Michalineum (dalej: MICHALINEUM) publikuje książki o tematyce religijnej a także monografie naukowe, których problematyka lokuje się głównie w obszarze zainteresowania dziedziny nauk teologicznych, filozoficznych, społecznych i humanistycznych.
  2. Autor/Redaktor Naukowy pracy zbiorowej zainteresowany opublikowaniem książki w MICHALINEUM przesyła jej pełny zapis w postaci wydruku (format A4, ok. 1800 znaków na stronie, interlinia 1,5) wraz ze streszczeniem (do 3 stron) oraz zapis komputerowy w formacie DOC lub RTF. Zapis komputerowy można przesłać ewentualnie pocztą elektroniczna na adres: wicedyrektor@michalineum.pl
  3. Praca nie spełniająca podstawowych wymogów edytorskich obowiązujących w MICHALINEUM może być zwrócona Autorowi/Redaktorowi Naukowemu wraz z instrukcją jak należy ją przygotować.
  4. Umieszczenie w proponowanej publikacji tekstów oraz materiałów graficznych (fotografii, rysunków, wykresów, tabel) pochodzących z innych dzieł chronionych prawem autorskim jest możliwe tylko w przypadku pozyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
  5. Do przesyłki należy dołączyć pismo przewodnie skierowane do Redaktora Naczelnego zawierające propozycję opublikowania swojej pracy w MICHALINEUM wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującymi w nim standardami etycznymi oraz z zasadami recenzowania publikacji naukowych. We wspomnianym piśmie Autor/Redaktor Naukowy pracy zbiorowej podaje swoją afiliację naukową oraz dane adresowe, w tym adres e-mail, na który będzie kierowana do niego korespondencja [wzór pisma - tutaj do pobrania]
  6. Po otrzymaniu pracy, o ile odpowiada ona profilowi tematycznemu MICHALINEUM, zostaje ona poddana sprawdzeniu programem antyplagiatowym, a następnie skierowana do recenzji wewnętrznej. Gdy recenzja wewnętrzna jest pozytywna, pracę przekazuje się do właściwej procedury recenzyjnej opisanej w zasadach recenzowania publikacji naukowych (w zakładce standardy etyczne). Recenzja wewnętrzna nie jest udostępniana Autorowi/Redaktorowi Naukowemu.
  7. Po pozytywnym zakończeniu procesu recenzyjnego i przyjęciu książki do publikacji MICHALINEUM zawiera umowę z jej Autorem/Autorami, a w przypadku prac zbiorowych, także z jej Redaktorem Naukowym.
  8. Po zawarciu umowy następuje etap prac redakcyjnych obejmujący opracowanie redakcyjne i korektę językową, skład komputerowy i łamanie tekstu, przygotowanie projektu okładki oraz druk.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl